עמוד ראשי

מתוך Wikipen

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

קישור לאתרי Wiki של הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה: פורטל הויקי של הפקולטה לחינוך / קישור לאתר החזון החינוכי: פרויקט ח"ן, חיפה נהריה /
ברוכים הבאים

להשתלמות מקדמי מצוינות, נהריה


בהנחיית הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, במסגרת פרויקט החזון החינוכי


מטרות ההשתלמות

  • רכישת ידע של תכנים ומיומנויות מרכזיים הרלבנטיים להוראת מצוינים (מאפייני מצוינות, הערכה לשם למידה, כלי הערכה, גישות חדשניות להוראה והנחייה בכיתות מצוינות)
  • יישום של הידע הנרכש ודרכי ההוראה החדשות בכיתות מצויינות בחט"ב עמל בנהריה, רפלקציה והערכה
  • פיתוח תוכניות לימודים ייחודיות המקדמות מצויינות בתחומים שונים
  • פיתוח מצויינות וחיזוק כישורי הוראה של המוריםיעדי ההשתלמות

  • להביא לקשר מוכח בין שינוי בהיבטים שונים מבחינת התלמידים (קוגניטיבי, אפקטיבי, התנהגותי-חברתי) לבין עבודת המורות בהשתלמות
  • לגבש קבוצת מורים מובילי שינוי
  • לפתח חומרי למידה עבור פרוייקט המצויינות


בהצלחה לכולם בהשתלמות ובכיתה,

נפגש פעם בשבועיים ומעל דפי הויקי.

ברכות על אתר הויקי החדש

בטוחה אני שנוכל לעשות בו שימוש מגוון ומעניין. הנה דוגמא לפעילות שנעשתה בכיתת המצויינות בחט"ב אלון בשיתוף עם התלמידים, המחנכת/מורה לתנ"ך, אתי נחום, והדסה טלי. כתיבה הדסה טלי

התנסות בויקי כסביבה המאפשרת דיון ולמידה משמעותית- אתי נחוםמבנה אתר ההשתלמות וחלקים בו בנויים במתכונת קורסים, שפותחו על ידי | דר' דני בן-צבי, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.


כלים אישיים